lat

Denní modlitba církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.czZÁVĚREČNÉ MARIÁNSKÉ ANTIFONY

Slavná Spasitele Matko | Zdráva buď, Královno nebe | Zdrávas, Královno (Salve Regina) | Pod ochranu tvou | Zdrávas, Maria | Raduj se, Královno nebeská

Slavná Spasitele Matko,
všem přístupná nebes jasná bráno a hvězdo mořská,
přijď na pomoc lidu,
protože chce povstat ze svých vin.
Vždyť jsi porodila - ať žasne svět celý -
svého Tvůrce přesvatého,
Panno věrná a neporušená,
Gabrielovým Ave s úctou pozdravená,

s hříšníky měj slitování.

latinsky

Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia cæli
porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo; tu, qæe genuísti,
natúra miránte, tuum sanctum Genitórem,
Virgo, prius ac postérius, Gabriélis ab ore
sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Nebo

Zdráva buď, Královno nebe,
Zdrávas, andělé slaví tebe,
zdrávas, Máti, zdrávas bráno,
z níž je světu světlo dáno.

Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, lilie čistá,
přimlouvej se za nás u Krista.

latinsky

Ave, Regína cælórum,
ave, Dómina angelórum,
salve, radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa,
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.

Nebo

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství;
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

latinsky

Salve, Regína, Mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Nebo

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko;
neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

latinsky

Sub tuum præsídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias, in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo [gloriósa et] benedícta.
[Dómina nostra, Mediátrix nostra, Advocáta nostra,
tuo Fílio nos reconcília,
tuo Fílio nos comménda,
tuo Fílio nos repræsénta.]

Nebo

Zdrávas, Maria, milostiplná,
Pán s tebou;
požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

latinsky

Ave Mária, grátia plena,
Dóminus tecum;
Benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Mária, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Nebo

    V době velikonoční:

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja.
Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.

latinsky

Regína cæli laetáre, allelúia;
Quia quem meruísti portáre, allelúia;
resurréxit, sicut dixit, allelúia;
ora pro nobis Deum, allelúia.

Denní modlitba Církve (breviář) ze serveru http://breviar.op.cz

elektronické texty © 2000-2023,  Ing. Karel Mráček Dr.h.c. (fra Pavel, jáhen)
text breviáře © 2000-2016,  Česká dominikánská provincie