Přehled chyb v breviářiRANNÍ CHVÁLY - 2021-09-16    nová chyba  
- 2021-09-16    nová chyba  
- 2021-09-01      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2021-08-18 18AUG Pro OP: Bl. Mannesa, kněze, bratra sv. Otce Dominika     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2021-08-14 14AUG Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka     
RANNÍ CHVÁLY - 2021-07-31 Sv. Ignáce z Loyoly, kněze     
RANNÍ CHVÁLY - 2021-05-24 Panny Marie, Matky Církve     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2021-05-24 Panny Marie, Matky Církve     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2021-05-07      
VEČERNÍ CHVÁLY - 2021-04-29 29APR2 Pro OP: Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, spolupatronky Evropy, terciářky     
INVITATORIUM - 2021-04-29 29APR2 Pro OP: Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, spolupatronky Evropy, terciářky     
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY - 2021-04-10 Sobota v oktávu velikonočním     
KOMPLETÁŘ - 2021-04-05 Pondělí v oktávu velikonočním     
KOMPLETÁŘ - 2021-04-02 Velký pátek     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2021-04-02 Velký pátek     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2021-03-30 Úterý ve svatém týdnu     
RANNÍ CHVÁLY - 2021-03-13      
- 2021-02-21      
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2021-02-04 04FEB Pro OP: Sv. Kateřiny z Ricci, panny, řeholnice     
VEČERNÍ CHVÁLY - 2021-01-18 18JAN3 Pro OP: Sv. Markéty Uherské, panny, mnišky, pro mnišky SVÁTEK     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2021-01-09 Doba vánoční, 2. týden