Přehled chyb v breviářiMODLITBA SE ČTENÍM - 2022-07-29 Sv. Marty   nová chyba  
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2022-08-08 08AUG2 Pro OP: Sv. Otce Dominika, kněze     
VEČERNÍ CHVÁLY - 2022-05-20 20MAJ Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (na Moravě závazná památka)