Přehled chyb v breviáři   nová chyba  
   nová chyba  
TERCIE - 2018-01-01 Matky Boží, Panny Marie   chyba v řešení  
TERCIE - 2017-12-30 30DEC Sobota v oktávu Narození Páně   chyba v řešení  
KOMPLETÁŘ - 2017-12-29 Pátek v oktávu Narození Páně   chyba v řešení  
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-12-24    chyba v řešení  
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-12-24    chyba v řešení  
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-11-24 24NOV2 Pro OP: Sv. Ignáce Delgada, biskupa, Vincence Liema, kněze, Dominika An-Khama, otce rodiny, a druhů, vietnamských mučedníků   chyba v řešení  
KOMPLETÁŘ - 2017-12-27 Sv. Jana, apoštola a evangelisty   opraveno  
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-11-27 27NOV Pro OP: Bl. Markéty Savojské, vdovy, mnišky   uzavřeno  
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY - 2018-01-13      
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY - 2018-01-13      
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2018-01-09      
RANNÍ CHVÁLY - 2018-01-02 Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-12-18      
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-11-15 15NOV2 Pro OP: Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele Církve     
RANNÍ CHVÁLY - 2017-11-06 06NOV Pro OP: Sv. Alfonse Navarrety, kněze a druhů, japonských mučedníků     
RANNÍ CHVÁLY - 2017-11-02 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé     
RANNÍ CHVÁLY - 2017-10-30 30OKT3 Pro OP: Bl. Terence Alberta O’Briena, biskupa, a Petra Higginse, kněze, irských mučedníků     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2017-10-16 16OKT Sv. Markéty Marie Alacoque, panny     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-10-04 04OKT2 Pro OP: Sv. Františka z Assisi, jáhna     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2017-10-04 04OKT2 Pro OP: Sv. Františka z Assisi, jáhna     
RANNÍ CHVÁLY - 2017-09-26 26SEP2 Pro OP: Sv. Dominika Ibaněze z Erquicia, Jakuba Kyušei Tomonagy, kněží, Vavřince Ruize, otce rodiny, a druhů, japonských mučedníků     
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-09-22 22SEP2 Pro OP: Bl. Hyacinta Serrana Lopeze, kněze, a druhů, španělských mučedníků     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-09-23 Sv. Pia z Pietrelciny, kněze     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2019-02-09      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2019-02-08      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2015-02-03      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-30      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-29      
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-08-28 28AUG2 Pro OP: Sv. Augustina, biskupa a učitele Církve     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2017-08-23 23AUG2 Pro OP: Sv. Růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky     
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-08-22 Panny Marie Královny     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-14      
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2017-08-17 17AUG Pro OP: Sv. Hyacinta z Polska, kněze     
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-12      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-12      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-10      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-10      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-09      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-01-09      
MODLITBA SE ČTENÍM - 2017-08-15 15AUG Nanebevzetí Panny Marie     
INVITATORIUM - 2017-08-15 Nanebevzetí Panny Marie     
VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-07-26 Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie     
RANNÍ CHVÁLY S ČETBOU - 2017-07-22 22JUL2 Pro OP Sv. Marie Magdalény     
INVITATORIUM - 2017-07-20      
RANNÍ CHVÁLY - 2017-04-10 Pondělí ve svatém týdnu     
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY - 2017-10-06 07OKT3